Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Aby móc skorzystać z zasobów projektu PLGrid z wykorzystaniem usług dostępowych QosCosGrid konieczne jest wystąpienie o dostęp do infrastruktury QosCosGrid poprzez wykonanie prostej sekwencji kroków opisanych poniżej.

 

 

 

Aplikowanie o dostęp do usług QosCosGrid

UWAGA: W przypadku wątpliwośći prosimy o zapoznanie się również z ogólną strona podręcznika opisującą procedurę aktywacji usługi.

Punkt pierwszy nie dotyczy zarejestrowanych użytkowników PLGridu.

Punkt drugi nie dotyczy natomiast osób, które posiadają już odpowiedni certyfikat

 

  1. Rejestracja w Portalu PLGrid.
  2. Wystąpienie o certyfikat użytkownika PLGrid.
  3. Rejestracja certyfikatu w Portalu PLGrid (WAŻNE: Od dnia 29 listopada 2012 r. cerytfikaty SimpleCA są automatycznie rejestrowane w portalu podczas ich tworzenia).
  4. Aplikowanie o dostęp do infrastruktury QosCosGrid.
  5. Po zaakceptowaniu Państwa zgłoszenia przez administratora usługi w ośrodku obliczeniowym wchodzącym w skład infrastruktury PLGrid można zacząć korzystać z zasobów danego ośrodka wybierając dowolną metodę dostępową (klient tekstowy, graficzne narzędzia dla wybranych aplikacji).

1. Rejestracja

Aby zostać użytkownikiem PLGridu należy zarejestrować się w Portalu PLGrid. Opis procedury można znaleźć „Podręczniku użytkownika”, w rozdziale: Rejestracja.

2. Wystąpienie o certyfikat

Do korzystania z zasobów projektu PLGridu wymagane jest posiadanie certyfikatu osobistego, który poświadcza tożsamość użytkownika.

Certyfikat taki mogą wystawić użytkownikom PLGridu dwa centra certyfikacji (ang. Certification Authority, CA):

Certyfikaty wystawiane przez Simple CA są łatwiejsze do uzyskania, jednak respektowane tylko w ramach infrastruktury PLGrid. Tożsamość osoby będącej użytkownikiem PLGridu nie musi już być dodatkowo weryfikowana.

Certyfikaty podpisywane przez Polish Grid CA są trudniejsze do uzyskania, jednak mogą być respektowane także w infrastrukturze europejskiej, poza PL-Gridem. Tożsamość użytkownika PLGrid musi być dodatkowo zweryfikowana przez jeden z Urzędów Rejestracji Polish Grid CA (ang. Registration Authority, RA).

Dokładny opis procedury znaleźć można w rozdziale: Certyfikaty.

UWAGA: Klucz certyfikatu musi być w odpowiednim formacie. W przypadku posiadaniu klucza certyfikatu w niewspieranym formacie konieczna jest jego konwersja.

 

3. Rejestracja certyfikatu w PLGridzie

 

Od dnia 29 listopada 2012 roku ceryfikaty SimpleCA generowane w portalu PLGrid są automatycznie w nim rejestrowane.

Nadal pozostaje konieczność rejestracji w portalu certyfikatów innych niż certyfikaty SimpleCA wygenerowane w portalu PLGrid.

Po uzyskaniu certyfikatu, kolejnym krokiem jest jego rejestracja w Portalu PLGrid. Opis czynności można znaleźć w sekcji podręcznika: Rejestracja certyfikatu w przeglądarce.

Cerytfikat można zaimportować do przegladarki celem wykorzystywania go do logowania do Portalu PLGrid. W przypadku wybrania "autologowania" z wykorzystaniem certyfikatu nie jest konieczne podawanie nazwy użytkownika i hasła.

 

4. Aplikowanie o Globalny dostęp do infrastruktury

Aby uzyskać dostęp do infrastruktury QosCosGrid, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w Katalogu Aplikacji i Usług po uprzednim wyszukaniu usługi.

 

 

 

  • No labels