Test

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

 

Krótki opis usługi

Dla kogo jest przeznaczona, jakie najważniejsze możliwości oferuje?

Aktywowanie usługi

Co należy aktywować, aby móc skorzystać z usługi? (Założenie konta, certyfikat, grant?, aktywacja konkretnych usług w portalu). Należy pamiętać o istnieniu rozdziałów ogólnych podręcznika, do których warto się odwołać.

Ograniczenia w korzystaniu (podsekcja opcjonalna)

Tutaj wpisujemy specjalne zasady korzystania z usługi jeśli takowe są np. konieczność ustawienia grantu domyślnego, zakaz uruchamiania intensywnych zadań na UI itp. Jeśli takowych nie ma to należy tę podsekcję usunąć.

Pierwsze kroki

Logowanie

Dodanie danych do repozytorium - Amazon Data

Dodanie plików danych - metod przeciągnij/upuść albo wybranie danych z dysku.

Pobranie zbioru danych z repozytorium - analiza wydźwięku leksykon

Po wejściu do Portalu przechodzimy do zakładki Repozytorium

Następnie postępujemy zgodnie poniższą instrukcją

Następnie wybieramy plik i zapisujemy go na dysk. 

Edycja informacji o zbiorze dancyh - do zbioru danych z powyższego przykładu

Z bocznego menu wybiermay przycisk Edit [Edycja]

Chcemy zmienić tytuł dla zbioru danych z AFINN-96 na AFINN-96 Lexicon

Zapisujemy informacje

Po czym na stronie ze zbiorem widać zaktualizowany tytuł

Zaawansowane użycie

Ewentualnie jako osobny podrozdział.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Strony zewnętrzne (jeśli są), odnośnik do helpdesku lub strony dokumentacji o pomocy.

Można też dodać sekcję "Co dalej?" ze wskazaniem (odnośnikiem) do dalszej części dokumentacji, o ile jest wymagana.

 

 

 

  • No labels