Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Oba programy pobrane mogą zostać ze strony projektu http://www.unicore.eu/download/unicore6/. Użytkownik może je rozpakować i uruchamiać na własnym komputerze. Możliwe jest również skorzystanie z tekstowego klienta UCC zainstalowanego na maszynach dostępowych (UI) w poszczególnych ośrodkach.

 

Do wyboru są zatem następujące metody dostępu:

...