Użytkownik ma do wyboru dwie aplikacje klienckie systemu UNICORE: UNICORE Rich Client (URC) oraz UNICORE Commandline Client (UCC).

Oba programy pobrane mogą zostać ze strony projektu http://www.unicore.eu/download/unicore6/. Użytkownik może je rozpakować i uruchamiać na własnym komputerze. Możliwe jest również skorzystanie z tekstowego klienta UCC zainstalowanego na maszynach dostępowych (UI) w poszczególnych ośrodkach.

Do wyboru są zatem następujące metody dostępu: