Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Dostęp do klastra w ośrodku obliczeniowym (np. ZEUS, klastry w PCSS)
  2. Dostęp do UI w ośrodku obliczeniowym (np. Cyfronet, ICM, PCSS)
  3. Platforma dziedzinowa HEPGrid: usługa CVMFS

...

Braki w dokumentacji prosimy zgłaszać w HelpDesk