Przygotowane zadanie może zostać wysłane do uruchomienia na Gridzie za pomocą przycisku Submit.Uruchomiona aplikacja pojawi się wówczas jako kolejna zakładka w oknie zadań. Na górnej belce widoczny będzie status zadania.

 

 

Co dalej?

Pobranie wyników