Usługa Complex Networks została wycofana

Complex Networks

W ramach platformy dziedzinowej Complex Networks udostępniane są usługi z zakresu analiz sieciowych i przetwarzania języka naturalnego: syndykacji danych (wraz z funkcją adnotowania danych), przetwarzania dużych zbiorów danych i udostępniania danych (repozytorium). Wszystkie usługi dostępne są w portalu: https://cn.plgrid.pl/.

Aktywowanie usług

W celu aktywacji usług platformy i wykorzystania jej wszystkich możliwości należy wykonać następujące kroki:

  1. Rejestracja portalu PL-Grid i założenie konta użytkownika. 
  2. Zalogowanie się w portalu PL-Grid. 
  3. Wygenerowanie certyfikatu SimpleCA
  4. Aktywowanie wymaganych usług. Podręcznik wyjaśnia, w jaki sposób tego dokonać. W katalogu aplikacji i usług należy wyszukać i zaaplikować o dostęp do usług:
    1. Globalny dostęp QosCosGrid (przydatne linki dla QCG: Uruchamianie zadań przez QosCosGridDostęp do usług QosCosGridZasoby dostępne przez QosCosGrid),
    2. Przetwarzanie, syndykacja i udostępnianie danych
    3. UWAGA! W przypadku chęci wykorzystania obliczeń na bardzo dużych zbiorach danych można korzystać z framework'u SPARK (http://spark.apache.org/), w tym przypadku należy zawnioskować dodatkowo w Platforma dziedzinowa: Obsluga danych typu BigData o usługę Spark. Więcej na stronie Dokumentacja Spark w PL-Grid.