Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Przypisanie zadań obliczeniowych zgłaszanych przez narzędzia klienckie UNICORE wymaga podania identyfikatora grantu. Poniżej przedstawione są instrukcje dla dostępnych programów klienckich UNICORE.

URC

Wybór grantu należy podać w zakładce Resources panelu zadania. Po wyświetleniu zawartości zakładki, należy w tabeli zlokalizować wiersz Project i jako wartość podać identyfikator grantu.

Uwaga: jeśli wybrany system docelowy nie wspiera jeszcze grantów PL-Grid, opcja ta nie będzie dostępna.

UCC

W specyfikacji zadania należy określić projekt zadania, za pomocą słowa kluczowego Project. Nazwa projektu zostanie użyta przez system jako nazwa grantu PL-Grid. Przykład dla zadania uruchomiającego aplikację Date:

{
 ApplicationName: Date, 
 ApplicationVersion: 1.0,
 Project: "IdentyfikatorGrantu",
}
  • No labels