Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podstawowe informacje

1. Zlecanie zadań bezpośrednio z węzła dostępowego (najczęściej z UI) na węzły klastra można wykonać:

  • po aktywacji usługi dostępu do danego klastra,
  • a następnie po zalogowaniu się na maszynę dostępową danego klastra.

2. Aby móc zlecić zadania obliczeniowe, należy także posiadać aktywny grant.

3. Zadań nie uruchamiamy na maszynie dostępowej (np. UI), ale zlecamy z niej zadania na węzły klastra.

Zlecanie zadań na maszynę dostępową (np. UI) zamiast na klaster jest zabronione. Może to skutkować restartem maszyny i znacząco utrudnić pracę innym Użytkownikom.

Aktywacja usługi

Aby móc skorzystać z usługi dostępu do klastra, trzeba ją aktywować, wyszukując "lokalny dostęp" do klastra w Katalogu Aplikacji i Usług.

Bez aktywnej usługi dostępowej do klastra Użytkownik nie będzie mógł zalogować się na maszynę dostępową klastra.

Logowanie się na maszynę dostępową

Do logowania się na maszynę dostępową klastra służy komenda SSH, opisana w rozdziale: Sposoby dostępu i przesyłania danych. Komenda SSH loguje Użytkownika na standardowym porcie 22.

Do większości ośrodków możliwy jest także dostęp za pomocą GSI-SSH (rozszerzona wersja SSH).

Lista maszyn dostępowych

Lokalizacja

ACK Cyfronet AGH, Kraków

ACK Cyfronet AGH, Kraków
PCSS, PoznańCI TASK, GdańskICM UW, WarszawaWCSS, Wrocław
Nazwa klastra/klastrówZeusPrometheusInula, Eagle, MossTrytonHydra/TopolaBem
Adres węzła dostępowego

zeus.cyfronet.pl

prometheus.cyfronet.pl (lub pro.cyfronet.pl)

ui.inula.man.poznan.pl

ui.eagle.man.poznan.pl

moss.man.poznan.pl

plgrid.tryton.task.gda.pl

login.icm.edu.pl

ui.plgrid.wcss.wroc.pl

System kolejkowy SLURMSLURM

PBS (Inula)

SLURM (Eagle, Moss)

SLURM

SLURMPBS Pro
Informacje rozszerzone*kdm.cyfronet.pl/portal/Zeus:Podstawykdm.cyfronet.pl/portal/Prometheus:Podstawy-

task.gda.pl/kdm/sprzet/tryton/

www.icm.edu.pl/kdm/Hydra

kdm.wcss.wroc.pl/wiki/Bem

* dodatkowe informacje techniczne oraz zasady dostępu i lokalne polityki ośrodków


Informacje o zasobach obliczeniowych klastrów: Oferta PLGrid.

Informacje o zasobach dyskowych klastrów: Przestrzenie danych.

Informacje o kolejkach dla zadań na klastrach: Kolejki w PLGrid.


W razie wszelkich wątpliwości lub pytań dotyczących informacji spoza dokumentacji prosimy o kontakt z administratorami klastrów przez Helpdesk.

  • No labels