Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Poniżej znajdują się niezbędne informacje potrzebne do rozpoczęcia pracy w Infrastrukturze PLGrid.


Najważniejsze informacje

PLGrid to ogólnopolska infrastruktura informatyczna dla polskich naukowców. 5 największych akademickich ośrodków superkomputerowych w Polsce - z Krakowa, WarszawyPoznania, Gdańska i Wrocławia - połączyło swoje zasoby, oddając do dyspozycji użytkowników ponad 2 PetaFlopsy mocy obliczeniowej oraz przestrzeń dyskową przekraczającą 20 PetaBajtów.

Możesz korzystać z infrastruktury, jeśli jesteś naukowo związany z polską uczelnią wyższą lub instytutem badawczym. Wspieramy pracowników naukowych, ale również ich doktorantów, studentów i członków zespołów badawczych.

Użytkownicy korzystają z zasobów PLGrid nieodpłatnie. O ich wielkości decydują nasi eksperci, rozpatrując Twój wniosek.

Zarejestruj się! REJESTRACJA


Nasza oferta dla naukowców obejmuje:

Jak uzyskać dostęp?

Aby mieć dostęp do Infrastruktury PLGrid, konieczne jest wykonanie kilku kroków. Wszystkie opisane tu procedury wykonywane są w ramach jednego panelu użytkownika w Portalu PLGrid.Zarejestruj się

Przejdź do Portalu i stwórz konto. W procesie rejestracji poprosimy Cię o podanie podstawowych danych, które będą służyć wyłącznie identyfikacji i weryfikacji Twojego konta i zarządzaniu usługami.

Wybrane przez Ciebie login i hasło umożliwią dostęp do wszystkich zasobów i usług Infrastruktury PLGrid, a więc do mocy obliczeniowej, przestrzeni przechowywania danych, chmury obliczeniowej, aplikacji naukowych, narzędzi pracy zespołowej, szkoleń oraz systemu Helpdesk.

Więcej na temat rejestracji

Podaj afiliację

Po aktywacji konta stwórz afiliację, potwierdzającą Twój związek z nauką polską. Jest to krok konieczny do uzyskania dostępu do zasobów PLGrid.

Jeśli jesteś zatrudniony w jednostce, w której prowadzisz badania naukowe, Twoją afiliacją będzie ta właśnie jednostka.

Jeśli chcesz korzystać z Infrastruktury a nie jesteś pracownikiem naukowym, musisz podać dane Opiekuna, z którym współpracujesz, np. profesora, kierownika zespołu, promotora itp. Poprosimy tę osobę o potwierdzenie Twojej tożsamości.

Jeśli sam pełnisz rolę Opiekuna naukowego, pamiętaj że bierzesz odpowiedzialność za swoich podopiecznych.

Nasi operatorzy robią wszystko, by jak najszybciej zweryfikować podaną przez Ciebie afiliację. Jeśli jednak wymaga ona potwierdzenia ze strony Opiekuna, czas weryfikacji uzależniony jest od szybkości jego reakcji. 

Więcej na temat afiliacji

Uzyskaj grant testowy

Grant to porozumienie między Użytkownikiem a Infrastrukturą dotyczące wielkości udostępnianych zasobów.

Jeśli Twoje potrzeby obliczeniowe nie są duże lub chcesz wypróbować jak działa Infrastruktura, wystarczy, że na tym etapie uzyskasz tzw. grant testowy. W ten sposób otrzymasz 1000 godzin obliczeniowych oraz 10 GB przestrzeni dyskowej do wykorzystania w ciągu roku na każdym klastrze.

Jeśli Twoje potrzeby okażą się większe, musisz założyć zespół oraz wnioskować o tzw. Granty właściwe - przeczytasz o tym nieco niżej.

Więcej na temat grantów 

Aktywuj usługę

Z zasobów PLGrid można korzystać w sposób tradycyjny (za pośrednictwem bezpośredniego połączenia z superkomputerem) lub za pomocą dedykowanych platform i usług dziedzinowych.

Aby aktywować interesujące Cię usługi, wybierz je z listy, bądź skorzystaj z wyszukiwarki.

Niektóre usługi do poprawnego działania wymagają aktywacji innych usług. Dowiesz się o tym wybierając z katalogu to, co Cię interesuje.

Tutaj znajdziesz Katalog Aplikacji, w którym zebraliśmy usługi dla wszystkich dziedzin nauki.


Dla części użytkowników aktywacja usług to ostatni krok na drodze do korzystania z interesujących ich zasobów. Jeśli jednak potrzebujesz więcej niż to, co oferuje grant testowy, wykonaj 3 kolejne kroki:
Stwórz zespół

Infrastruktura organizuje świadczenie swoich usług wokół zespołów badawczych. Pozwalają one na wspólne obliczenia w ramach grantów oraz współdzielenie przestrzeni dyskowej.

Nie oznacza to, że nie możesz pracować sam - zespół może być jednoosobowy. Po jego utworzeniu, masz możliwość zapraszania kolejnych osób. Możesz też dołączyć do już istniejących zespołów: w panelu użytkownika jednym kliknięciem wyślesz odpowiednie zapytanie do kierownika wybranego zespołu. 

Więcej na temat zespołów

Uzyskaj certyfikat

Aby posiadać pełny dostęp do zasobów PLGrid - np. by móc korzystać z nich za pomocą middleware‘u - należy uzyskać certyfikat. Jest on specjalnym plikiem, identyfikującym Użytkownika w obrębie Infrastruktury. Jeśli chcesz logować się bez konieczności podawania hasła, zarejestruj certyfikat w przeglądarce. 

Więcej na temat certyfikatów

Aplikuj o grant właściwy

Do większych obliczeń potrzebny Ci będzie tzw. grant właściwy. Jest on przyznawany wyłącznie zespołom użytkowników. Do wnioskowania o grant właściwy oraz do jego rozliczania uprawniony jest jedynie Kierownik zespołu. Dlatego nawet jeśli pracujesz sam, musisz wcześniej założyć jednoosobowy zespół. Kiedy grant jest już aktywny, mogą z niego korzystać wszyscy członkowie zespołu. Wnioskowanie o grant właściwy odbywa się - podobnie jak reszta procedur - w panelu użytkownika w Portalu PLGrid.

Proces uzyskiwania grantu przebiega w kilku krokach:

1. Użytkownik w zakładce GRANTY wypełnia formularz wniosku, gdzie precyzuje potrzebne mu zasoby. Ważna jest deklaracja spodziewanych rezultatów, m.in. publikacji.

2. W zależności od wielkości wnioskowanych zasobów oraz historii grantów zespołu, wniosek może zostać skierowany do rekomendacji przez eksperta dziedzinowego.

3. Operator grantów przydziela zasoby.

4. Grant podlega rozliczeniu nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Rozliczanie polega na raportowaniu wyników (publikacji) oraz informowaniu o poziomie satysfakcji ze świadczonych usług.

Więcej na tematy grantów właściwych

Co dalej?

Po uzyskaniu grantu testowego lub właściwego należy zdecydować, jak będziemy wykorzystywać Infrastrukturę. W przypadku zlecania zadań obliczeniowych bądź składowania danych do wyboru mamy kilka narzędzi, zarówno dla osób znających trochę system Linux jak i dla tych, które wolą korzystać z inferfejsów spod systemu Windows lub WWW. Dla wybranych dziedzin mamy dostępne usługi dziedzinowe w formie portali. Początkującym polecamy proste w obsłudze narzędzia okienkowe. Istnieje też możliwość bezpośredniego, tekstowego dostępu do klastrów obliczeniowych przez ssh.

W przypadku pytań lub wątpliwości skorzystaj z wyszukiwarki umieszczonej w prawym górnym rogu. Możesz także stworzyć zgłoszenie w systemie Helpdesk.

Last but not least

Mamy nadzieję, że Infrastruktura PLGrid realnie wpłynie na usprawnienie Twoich badań. Rezultaty naukowe w postaci publikacji powstałych przy wsparciu PLGrid powinny być raportowane do Infrastruktury w następujący sposób:

  • w przypadku grantów właściwych - w ramach rozliczeń grantów,
  • w przypadku grantów testowych - przy wykorzystaniu systemu Helpdesk.
     

Prosimy, byś w swoich publikacjach zamieścił/a informację o treści:

"Praca została wykonana z wykorzystaniem Infrastruktury PLGrid" 

lub 

"This research was supported in part by PLGrid Infrastructure".

Przed pracą zobacz film!  • No labels