Test

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Next »

Krótki opis usługi

Uzupełnieniem usług syndykacji i przetwarzania dużych zbiorów danych jest usługa udostępniania zbiorów danych (repozytorium Complex Networks), zarówno pobranych jak i tych, które są uważane jako referencyjne. Dane pobrane za pomocą usługi syndykacji, są automatycznie dodawane do repozytorium. Dzięki temu użytkownik w prosty i szybki sposób może uzyskać dostęp do cyfrowych danych, których pobieranie zlecił. Dodatkowo, umieszczenie ich w repozytorium, daje możliwość odwoływania się do nich w publikacjach i innych pracach naukowych. Dostęp do danych udostępnianych w ramach usługi, pozwala na szybką i łatwą weryfikację hipotez będących wynikiem prac badawczych oraz porównywanie między sobą kolejnych opracowywanych metod.

Repozytoria zbiorów danych cieszą się dużą popularnością, gdyż zebranie wielu zbiorów przyspiesza i ułatwia prowadzenie oraz weryfikację badań. Podział danych ze względu na kategorię oraz dodanie do nich metadanych umożliwia filtrowanie zbiorów ze względu na potrzeby i zainteresowania użytkownika. 

Aktywowanie usługi

Aby korzystać z usługi Repozytorium należy posiadać konto w infrastrukturze PLGrid, a następnie złożyć wniosek o dostęp do usługi w portalu https://portal.plgrid.pl/

Pierwsze kroki

Repozytorium - główna strona

Chcą przejść do repozytorium należy wybrać z menu głównego zakładkę Repozytorium


Dodanie danych do repozytorium - Amazon Data

Chcąc dodać dane do repozytorium, należy wybrać kolekcję, w której dane zostaną umieszczone. Lista kolekcji jest widoczna na pierwszej stronie usługi w dolnej części strony.

 

Po wybraniu docelowej kolekcji, wyświetlana jest jej strona główna. Na tej stronie można przejrzeć paczki danych umieszczone w kolekcji. Dane są prezentowane w formie listy. Po kliknięciu na element listy, można przejść do wyświetlenia szczegółów paczki danych.

 

Pod tytułem kolekcji a nad listą paczek danych znajduje się link umożliwiający dodawanie nowych paczek danych do kolekcji Submit to this collection.

 

Aby dodać paczkę danych do kolekcji należy, oprócz wskazania lokalizacji pliku na dysku, podać informacje opisujące paczkę danych. Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane. Przy każdym z pól znajduje się opis wskazujący na znaczenie przekazywanych informacji.

Po wypełnieniu danych, wciskamy Next, aby przejść do kolejnego ekranu.

 

Na kolejnym ekranie należy podać pozostałe wymagane informacje. Po zakończeniu należy wcisnąć Next, aby przejść do następnego ekranu.

 

Na kolejnym ekranie należy wypełnić pole Description, w którym powinien się znaleźć krótki opis zawartości paczki danych dodawanych do kolekcji.

Po zakończeniu, należy wybrać przycisk Next, aby przejść do ekranu dodawania pliku z dysku.

 

Pliki można dodawać na dwa sposoby:

  1. Przez przeciągnięcie pliku z dysku na pasek Select a file or drag & drop files..., lub
  2. Przez wskazanie lokalizacji pliku

 

 

Postęp przesyłania plików na serwer można śledzić na zielonym pasku postępu na środku ekranu. 

Ważne Należy poczekać, aż wszystkie pliki zostaną dodane do repozytorium. W przeciwnym razie, może dojść do nieprzewidzianych błędów w czasie korzystania z repozytorium.

Pobranie zbioru danych z repozytorium - analiza wydźwięku leksykon

Po wejściu do Portalu przechodzimy do zakładki Repozytorium

W dolnej części ekranu wyświetlane są informacje o paczkach danych przechowywanych w repozytorium pogrupowane wg. autorów, tematów i dat.

Wybieramy interesującą nas kategorię.

 

Na kolejnym ekranie możemy wyszukiwać lub filtrować wyniki wyszukiwania paczek danych. W naszym przypadku jest tylko jedna paczka dotycząca interesującego nas tematu. 

Wybieramy plik do pobrania przez kliknięcie w Title.

 

Plik zostanie pobrany na dysk po wybraniu View/Open.

Edycja informacji o zbiorze danych - do zbioru danych z powyższego przykładu

Z bocznego menu wybieramy przycisk Edit [Edycja]

 

Chcemy zmienić tytuł dla zbioru danych z AFINN-96 na AFINN-96 Lexicon

 

Zapisujemy informacje

 

Po czym na stronie ze zbiorem widać zaktualizowany tytuł:

Filtrowanie/Wyszukiwanie danych

Podobnie, jak w przypadku użycia Pobieranie danych.

 

Wybieramy, np. publikacje w roku 2015

albo 2012.


Filtrować możemy wg wielu parametrów, tworząc skomplikowane zapytania. 

Gdzie szukać dalszych informacji?

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie usługi https://cn.plgrid.pl. W razie pytań proszę pisać na HelpDesk https://helpdesk.plgrid.pl/#/.

Dodatkowo polecamy stronę Gdzie szukać pomocy? 

 

  • No labels