Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pierwszym widokiem po udanym zalogowaniu użytkownika jest panel aktualności. Znajdują się w nim najnowsze informacje dotyczące oprogramowania UNICORE. W przyszłości mogą również pojawić się ogłoszenia dotyczące planowanych aktualizacji serwerów lub informujących o nowej funkcjonalności systemu. Przy każdej z informacji znajduje się data opublikowania wiadomości. Z prawej strony znajduje się kolumna informująca użytkownika o ostatnich jego aktywnościach. Przykład widoku prezentuje poniższy rysunek.

Widok aktualności w portalu UNICORE

Zapoznając się z tym widokiem, warto zwrócić uwagę na dwie ikony znajdujące się w prawym górnym rogu. Jest to przycisk wylogowania oraz edycji ustawień użytkownika. Można w nim sprawdzić, do kiedy została wystawiona delegacja zaufania podczas logowania przez Unity, a także zmienić swój obrazek.

Co dalej?

Po zapoznaniu się m.in. z aktualnościami oprogramowania UNICORE, użytkownik zainteresowany będzie zapoznaniem się z zasobami. Służy do tego widok przeglądania gridu opisany w kolejnej sekcji,