Test

Dostępne zasoby

Z wykorzystaniem usług i narzędzi QosCosGrid użytkownicy mają dostęp do wszystkich zasobów obliczeniowych wchodzących w skład infrastruktury projektu PL-Grid.


Dostępne są zasoby w następujących ośrodkach:

  • PCSS - Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe - klaster  eagle, inula, moss
  • WCSS - Wrocławskie Centrum Sieciowo Superkomputerowe - klaster bem
  • Cyfronet AGH - Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH - klaster prometheus
  • CI TASK - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej -klaster tryton

Nazwy klastrów obliczeniowych w poszczególnych ośrodkach do podania w opisie eksperymentu przy zlecaniu go do wykonania w konkretnym ośrodku.

Usługi QCG akceptują zarówno pełna nazwę jak i skórcony alias.

OśrodekKlasterPełna nazwa QCGKrótki alias QCG
PCSSeagleeagle.man.poznan.pleagle
PCSSinulainula.man.poznan.plinula
PCSSmossmoss.man.poznan.plmoss
WCSSbem
bem.wcss.pl
bem
Cyfronet AGHprometheusprometheus.cyfronet.plprometheus
CI TASKtrytontryton.task.gda.pltryton

Przed zleceniem zadania prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi:

  • No labels