Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Anchor
Do góry
Do góry

 

Użycie grantów PL-Grid w infrastrukturze UNICORE

Przypisanie zadań obliczeniowych zgłaszanych przez narzędzia klienckie UNICORE wymaga podania identyfikatora grantu. Poniżej przedstawione są instrukcje dla dostępnych programów klienckich UNICORE.

URC

Wybór grantu należy podać w zakładce Resources panelu zadania. Po wyświetleniu zawartości zakładki, należy w tabeli zlokalizować wiersz Projecti jako wartość podać identyfikator grantu.

Uwaga: jeśli wybrany system docelowy nie wspiera jeszcze grantów PL-Grid, opcja ta nie będzie dostępna.

UCC

W specyfikacji zadania należy określić projekt zadania, za pomocą słowa kluczowego Project. Nazwa projektu zostanie użyta przez system jako nazwa grantu PL-Grid. Przykład dla zadania uruchomiającego aplikację Date:

Code Block
{
 ApplicationName: Date, 
 ApplicationVersion: 1.0,
 Project: "IdentyfikatorGrantu",
}


Do góry