Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 

Przypisanie zadań obliczeniowych zgłaszanych przez narzędzia klienckie UNICORE wymaga podania identyfikatora grantu. Poniżej przedstawione są instrukcje dla dostępnych programów klienckich UNICORE.

URC

Wybór grantu należy podać w zakładce Resources panelu zadania. Po wyświetleniu zawartości zakładki, należy w tabeli zlokalizować wiersz Project i jako wartość podać identyfikator grantu.

Uwaga: jeśli wybrany system docelowy nie wspiera jeszcze grantów PL-Grid, opcja ta nie będzie dostępna.

UCC

W specyfikacji zadania należy określić projekt zadania, za pomocą słowa kluczowego Project. Nazwa projektu zostanie użyta przez system jako nazwa grantu PL-Grid. Przykład dla zadania uruchomiającego aplikację Date:

Code Block
{
 ApplicationName: Date, 
 ApplicationVersion: 1.0,
 Project: "IdentyfikatorGrantu",
}

Do góry

Co dalej?

W zasadzie - nic więcej, tylko liczyć. W razie pytań lub problemów warto zajrzeć na stronę Gdzie szukać pomocy?