Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Infrastruktura PLGrid to także udostępnia usługi dedykowane nie tylko naukowcom, ale też osobom wdrażającym oprogramowanie, administratorom oraz zainteresowanym Użytkownikom.

...