Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Grant pilotażowy PLGrid: niewielki grant, który na życzenie otrzymuje Użytkownik. Nie wymaga negocjacji zasobów z ośrodkami i zawiera 1000 godzin obliczeniowych oraz 10 GB przestrzeni dyskowej w każdym ośrodku PLGrid z wyjątkiem klastra Athena, do wykorzystania w ciągu roku. Zasoby w grancie pilotażowym dostępne są do godziny od momentu zawnioskowania o nie.
  • Grant właściwy PLGrid: daje możliwość uzyskania większej ilości zasobów obliczeniowych i wymaga rozliczenia – przedstawienia rezultatów badań prowadzonych z wykorzystaniem zasobów Infrastrultury PLGrid. Zasoby wynegocjowane w jego ramach mogą być współdzielone przez większą liczbę Użytkowników (członków danego zespołu).

...