Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jeśli Twoje potrzeby okażą się większe, musisz założyć zespół oraz wnioskować o tzw. grant właściwy Granty właściwe - przeczytasz o tym nieco niżej.

...