Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Uruchomiona aplikacja pojawi się wówczas jako kolejna zakładka w oknie zadań. Na górnej belce widoczny będzie status zadania.

 

 

Co dalej?

Pobranie wyników