Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note
titleUwaga

Ze znaków specjalnych w haśle dopuszczalne są jedynie:

!@#$%^&*+-=_.

_

@


 


Warning

Hasło do logowania do konta w Portalu PLGrid używane jest także m.in. do logowania/dostępu do maszyn PLGrid. Nie należy go nikomu zdradzać. Po błędnym logowaniu z użyciem hasła jako loginu należy zmienić hasło w Portalu.

...