Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: usuwanie plików, ostatni zrzut ekranu

...

Krok 5.2.a Usuwanie pojedynczego pliku. W tym celu w należy wrócić do widoku z kroku 5 i przewinąć stronę na sam jej dół.   Proszę pamiętać, że po kliknięciu ikonki kosza (zrzut poniżej) plik zostaję automatycznie usunięty, nie jest potrzebne dodatkowe potwierdzanie tej czynności.

Image Added

Gdzie szukać dalszych informacji?

...