Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: krótka notka o zakładkach Verify i Licence przy dodawaniu kolekcji

...

Repozytorium - główna strona

Chcą Chcąc przejść do repozytorium należy wybrać z menu głównego zakładkę Repozytorium

...

Ważne Należy poczekać, aż wszystkie pliki zostaną dodane do repozytorium. W przeciwnym razie, może dojść do nieprzewidzianych błędów w czasie korzystania z repozytorium.

W celu szybkiego dodanie danych do repozytorium wystarczy kliknąć przycisk Next, sprawdzić poprawność wgranych plików oraz opisu tychże danych danych (zakładka Verify) oraz wyrazić zgodę na politykę prywatności i licencję repozytorium (I grant the Licence). Po wykonaniu tych kroków pliki zostaną dodane do repozytorium. 

Pobranie zbioru danych z repozytorium - analiza wydźwięku leksykon

...

Usuwanie plików z repozytorium

Chcą Chcąc usunąć plik z repozytorium musimy najpierw wybrać Complex Networks, a następnie Kolekcję (ang. Collection), w której znajduje się plik do usunięcia. W poniższym przypadku chcemy usunąć plik z ostatnio zlecanego zadania syndykacji. 

Krok 1. Należy wybrać Complex Networks.

Krok 2. Po wykonaniu zadania syndykacji pliki trafiają automatycznie do kolekcji Syndication, zatem tutaj jest plik, który chcemy usunąć.

...