Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleUwaga!

Ze względu na wycofwanie usługi Cloud 2.0, platforma HyperFlow jest dostępna w formie właściwej aplikacji dostępnej w repozytorium: https://github.com/hyperflow-wms która może zostać uruchomiona w ramach Cloudu 3.0 lub dowolnego z klastrów obliczeniowych. Repozytorium kodu zawiera obcenie dostępne skrypty, wspomagające automatyzację uruchomienia platformy HyperFlow. Poniższy przykładowy opis uruchomienia platformy w ramach Zeusa nie jest już preferowaną metodą korzystania z HyperFlow.

Krótki opis usługi

Platforma HyperFlow jest usługą przeznaczoną zarówno dla zaawansowanych deweloperów jak i naukowców dziedzinowych, pracujących nad rozwojem aplikacji reprezentowanych przez workflowy. Gotowe workflowy korzystające z platformy mogą być wykorzystywane przez zwykłego użytkownika infrastruktury PLGrid.

...