Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Drobne poprawki redakcyjne

UNICORE portal jest serwisem umożliwiającym użytkownikom dostęp do zasobów gridowych UNICORE poprzez zwykłą przeglądarkę . Sam serwer, rozwijany w ramach oprogramowania UNICORE, dostępny jest na stronie: unicore.eu. internetową. Użytkownicy mogą przeglądać swoje zasoby bez potrzeby lokalnej instalacji dodatkowych aplikacji klienta (jak URC lub UCC). Modułowa architektura usługi pozwala na łatwą integrację interfejsów graficznych przygotowanych dla określonych aplikacji lub eksperymentów. Sam serwer, rozwijany w ramach oprogramowania UNICORE, dostępny jest na stronie: unicore.eu.

W ramach infrastruktury UNICORE została przygotowana instalacja portalu dla użytkowników PL-Gridu. Znajduje się ona pod poniższym adresem.

...

Note

Uwaga!

Aktualnie portal UNICORE jest w trakcie wdrażania w ramach infrastruktury PL-Grid, dlatego dostęp jest tylko do zasobów ICMuICM. Należy zadbać, aby wcześniej był aktywny dostęp do zasobów lokalnych w ośrodku ICM.

Posiadając aktywny "Globalny dostęp UNICORE" pośród własnych usług, można skorzystać z portalu UNICORE. Powyższy odnośnik przekieruje do strony logowania, która będzie wyglądała jak poniższy zrzut ekranu.:

Ekran logowania do portalu UNICORE

Ekran logowania pozwala wybrać sposób autentykacji do portalu UNICORE. W przypadku użytkowników PL-Gridu należy wybrać zakładkę PL-Grid, która przekieruje do usługi Unity IDM zintegrowanej z infrastrukturą UNICORE. Pozwala ona użytkownikom zalogować się do usług UNICORE z wykorzystaniem tej samej nazwy użytkownika oraz hasła, co w przypadku portalu PL-Grid. W celu zalogowania, należy nacisnąć widoczny w przeglądarce przycisk.

...