Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Po założeniu konta w portalu PL-Grid konieczna jest aktywacja usługi SŁUCH w portalu. W tym celu należy:

 1. Zalogować zalogować się w do portalu PL-Grid (https://portal.plgrid.pl).
 2. Przejść do zakładki "Usługi".
 3. W sekcji "Katalog Usług", odnaleźć grupę "Platforma dziedzinowa: Akustyka" (w razie potrzeby kliknąć "rozwiń").
 4. Następnie w kolumnie "Status" przy usłudze SŁUCH kliknąć odnośnik "Aplikuj o usługę".
  Status powinien zmienić się na "Zgłoszono wniosek". 
  Po włączeniu usługi zostanie przesłane powiadomienie na adres e-mail.

...

 1. ,
 2. wybrać zakładkę "KATALOG APLIKACJI I USŁUG",
 3. upewnić się, że jesteś zalogowany (status widoczny w prawym górnym rogu strony),
 4. jeśli na stronie "Katalog Aplikacji i Usług" w prawym górnym rogu jest widoczny status "Zaloguj" to należy w niego kliknąć,
 5. wyszukać usługę "Słuch", następnie kliknąć w link "Aplikuj"

Do poprwnego działania usługi Słuch konieczna jest aktywacja następujących usług:
- "Lokalny dostęp do klastrów TASK",
- "Globalny dostęp QosCosGrid"
- upewnić się, że na liście grantów użytkownika (zakładka Granty w portalu PL-Grid) istnieje chociaż jeden grant o statusie "aktywny" dla centrum obliczeniowego TASK w Gdańsku.

Zasada działania usługi SŁUCH

...