Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Po zalogowaniu się na swoje konto w portalu PL-Grid, należy wygenerować certyfikat Simple CA (https://docs.cyfronet.pl/display/PLGDoc/Certyfikaty).

2.3. Aktywacja usługi OPTiCoalMine

...

W razie wątpliwości lub problemów, prosimy o kontakt z nami.