Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

5. podać krótką motywację

Po weryfikacji zgłoszenia ekspert dziedzinowy podejmie decyzję o przyznaniu dostępu lub odrzuceniu wniosku. Korzystanie z BDP jest intuicyjne. Wystarczy zalogować się na stronie http https://bdp.plgrid.pl wykorzystując login i hasło dostępowe do portalu PL-Grid, przejść do zakładki Projekty i rozpocząć transfer plików powiązanych z wybranym z listy projektem europejskim. Obecnie informacje pogrupowane są w paczki zawierające osobno publikacje książkowe i dane numeryczne z dołączonych nośników DVD.

...