Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Założyć konto w portalu PLGrid,
  • Pozyskać certyfikat,
  • W portalu PLGrid, na zakładce "Moje kontoUsługi", "Platforma dziedzinowa: Metalurgia" - aktywować usługę SSRVE,kliknąć przycisk "Zarządzaj usługami" wyszukać usługę "SSRVE", kliknąć przycisk "Aplikuj",
  • Ściągnąć oraz zainstalować aplikację kliencką usługi SSRVE. Do poprawnego działania aplikacji wymagane jest zainstalowanie Microsoft .NET Framework w wersji 4.0 lub nowszej.
  • Posiadać poprawnie skonfigurowany QCG-Icon, który wykorzystywany jest do zlecania wybranych zadań do infrastruktury gridowej.

...