Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Pobrać, zainstalować i skonfigurować klienta graficznego UNICORE. Instrukcja dostępna na stronie internetowej UNICORE Rich Client.
 2. Pobrać przykładowe pliki z danymi wejściowymi testHalas.zip
 3. Rozpakować zawartość archiwum na lokalny dysk, np. w Windows do katalogu C:\halas
 4. Uruchomić program UNICORE Rich Client.
 5. Utworzyć nowe zadanie:
  File 
  → New  Job Project
  W oknie wybrać Generic i kliknąć Finish
 6. W nowo powstałej zakładce opisu zadania ustawić następujące parametry:

  Select application            HALAS

  NPM_CONFIG                 C:\halas\Test-config.cfg

  NPM_GRIDCFG              C:\halas\Test-grid.cfg

  NPM_INPUTDIR               TestInput

  NPM_OUTFILE                halas.out
  Image Removed
  Image Added

  Wybrać wersję 0.2 aplikacji HALAS
  Image Removed
  Image Added
 7. Przejść do podzakładki Files
  Należy tutaj wprowadzić nazwę katalogu, który zawiera pliki opisu geometrycznego scenariusza.
  W sekcji Imports to job directory: kliknąć prawym klawiszem myszy i następnie lewym add File.


  Lokalizację katalogu wskazuje się w systemie plików, klikając symbol trzech kropek w polu Source File(s). UNICORE Rich Client pyta o typ dodawanego elementu, należy wybrać Directory, a następnie wskazać odpowiedni katalog w oknie wyboru.
  W omawianym przykładzie jest to C:\halas\TestInput.

 8. Przejść do podzakładki Resources

  Po prawej stronie widoczna jest lista klastrów ("Select Target System"). Kliknąć TASK-GALERAPLUS TRYTON w celu uruchomienia zadania obliczeniowego na klastrze GALERA PLUSTRYTON.

  Podać odpowiednie wartości w polach Total number of CPUs, Wall time. W omawianym przykładzie:

  Total number of CPUs     8

  Wall time                           30 minutes
  Image RemovedImage Added
 9. Zlecić zadanie obliczeniowe: z menu EditSubmit

  Po wykonaniu zadania, wyniki można pobrać na lokalny komputer.
  Image Removed

Zaawansowane użycie

Scenariusz zaawansowanego użycia obejmuje przygotowanie danych wejściowych przez użytkownika.

...