Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Obecnie obsługujemy mikromacierze DNA firm Affymetrix (typu HumanGenome) oraz Agilent, lecz jesteśmy otwarci na współpracę z użytkownikami posługującymi się innymi typami mikromacierzy. W tej sprawie prosimy o kontakt na nasz adres w HelpDesk: integromika@helpdeskhelpdesk@plgrid.plgrid.pl.

Usługa dostępna jest pod adresem:

...

Aktywowanie usługi zaawansowanych analiz mikromacierzowych nie wymaga niczego ponad założenie standardowego konta użytkownika w Portalu PLGrid. Szczegółową instrukcję, jak takie konto uzyskać, można znaleźć w rozdziale Zakładanie konta w portalu PL-Grid w podręczniku użytkownika.

...

Mamy nadzieję, że w chwili obecnej dysponujesz już aktywowanym dostępem do usługi i udało Ci się zalogować na serwis https://lifescience.plgrid.pl/. Jeśli jednak nastąpiły jakieś trudności w tym zakresie, proszę skorzystaj z systemu HelpDesk PLGrid, aby zgłosić problem lub po prostu wyślij nam maila na adres integromika@helpdeskadres helpdesk@plgrid.plgrid.pl - postaramy się pomóc.

Po zalogowaniu się i obejrzeniu ekranu powitalnego, zobaczysz przed sobą panel tworzenia nowego eksperymentu:

...

Zachęcamy teraz do eksploracji interfejsu usługi: tworzenia własnego eksperymentu, ładowania własnych plików (lub, dla ćwiczenia, ponownego użycia posiadanych już zaimportowanych plików w innej konfiguracji), przeprowadzania innych typów analiz. Jednocześnie informujemy, że nasza usługa jest we wczesnej fazie testowej: oznacza to, że choć chcieliśmy się podzielić w Wami owocami naszej pracy na tym etapie, narzędzie samo w sobie jest wciąż poddawane rozwojowi, który będzie w przyszłości owocować nowymi funkcjonalnościami oraz usprawnieniami elementów już obecnych. Wszelkie zauważone niedogodności czy błędy prosimy zgłaszać nam w systemie HelpDesk PLGrid (proszę użyć kolejki frazy "Integromika"), lub wprost mailem na adres integromika@helpdeskhelpdesk@plgrid.plgrid.pl. W tym celu dodaliśmy w menu główny, u góry z prawej strony, przycisk  - można go użyć aby łatwiej zgłosić nam problem lub propozycję usprawnienia usługi.

...