Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: literówka, chcą -> chcąc

...

Repozytorium - główna strona

Chcą Chcąc przejść do repozytorium należy wybrać z menu głównego zakładkę Repozytorium

...