Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Usługa akceptuje automatycznie każde każdego chętnego, więc po wykonaniu powyższych kroków nie trzeba już czekać na żadne dodatkowe potwierdzenia. Można natychmiast przejść na stronę usługi: 

...

  1. część stron usługi została wyposażona w obszerniejszy komentarz dostępny pod ikoną  u góry ekranu (w menu głównym, nieco z prawej strony) - komentarz ów słóży służy zazwyczaj obszerniejszym omówieniem danego danej części usługi, panelu który którą właśnie masz przez oczyma
  2. poszczególne elementy widoków i paneli usługi mogą być wyposażone w wyjaśnienia ukryte pod przyciskiem pomocy kontekstowej ; w zależności od obszerności tekstu tej pomocy, przycisk ten będzie natychmiast ukazywał niewielkie okno informacyjne (tzw. "dymek") po najechaniu nań kursorem myszy lub, w przypadku dłuższego objaśnienia, będzie przywoływał nowe okno dialogowe (tzw. "modal") po kliknięciu na nim.

...