Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aktywowanie usługi zaawansowanych analiz mikromacierzowych nie wymaga niczego ponad założenie standardowego konta użytkownika w Portalu PLGrid. Szczegółową instrukcję, jak takie konto uzyskać, można znaleźć w rozdziale Zakładanie konta w Podręczniku użytkownika portalu PL-Grid w podręczniku użytkownika.

Po otrzymaniu potwierdzenia aktywacji konta, należy jeszcze dokonać rejestracji w samej usłudze. W tym celu prosimy o:

  • zalogowanie się na własne, nowe konto użytkownika w Portalu PLGrid
  • przejście do zakładki Moje konto
  • rozwinięcie sekcji Platforma dziedzinowa: LifeScience przy pomocy przycisku Rozwiń z prawej strony (sekcja ta jest na dole strony Moje konto)
  • kliknięcie prośby o udostępnienie usługi Integromikaw Katalogu aplikacji PLGrid (to samo konto co dla Portalu)
  • znalezienie i aktywowanie usługi "Platforma integromicznych analiz danych z mikromacierzy DNA".

Usługa akceptuje automatycznie każdego chętnego, więc po wykonaniu powyższych kroków nie trzeba już czekać na żadne dodatkowe potwierdzenia. Można natychmiast przejść na stronę usługi: 

...

który powinien przekierować na serwer uwierzytelniający OpenID Portalu PLGrid. Tam należy podać swój login i hasło, identycznie z tym, którego użyliśmy przy logowaniu się do Portalu, aby zacząć korzystać z naszej usługi. Zostaniecie tam powitani krótką instrukcją odnośnie tzw. pierwszych kroków.

W chwili obecnej do Do korzystania z usługi analiz mikromacierzowych nie są potrzebne ani certyfikat użytkownika ani grant obliczeniowy.

...