Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: usuwanie plików

...

Filtrować możemy wg wielu parametrów, tworząc skomplikowane zapytania. 

Usuwanie plików z repozytorium

Chcą usunąć plik z repozytorium musimy najpierw wybrać Complex Networks, a następnie Kolekcję (ang. Collection), w której znajduje się plik do usunięcia. W poniższym przypadku chcemy usunąć plik z ostatnio zlecanego zadania syndykacji. 

Krok 1. Należy wybrać Complex Networks.

Image Added

Krok 2. Po wykonaniu zadania syndykacji pliki trafiają automatycznie do kolekcji Syndication, zatem tutaj jest plik, który chcemy usunąć.

Image Added

Krok 3. Należy wybrać ostatnio zlecone zadanie syndykacji pliki - interesującym nas zadaniem jest syndykacja konta Twitter Łukasz Augustyniak (@luk_augustyniak). 

Image Added

Krok 4. Należy kliknąć przycisk Edit - w celu edytowania zawartości zbioru plików.

Image Added

Krok 5. Usunąć pliki można na dwa sposoby:

Krok 5.1.a Usuwanie całego zbioru plików, tj. w prezentowanym przypadku oznacza to usunięcie wszystkich plików skojarzonych z zadaniem syndykacji. W tym celu z menu bocznego należy wybrać Delete (Expunge). 

Image Added

Krok 5.1.b Należy potwierdzić kliknięciem na przycisk Delete chęć usunięcia całego zbioru plików. Należy pamiętać, że czynność ta jest nieprzywracalna!

Image Added

Krok 5.2.a Usuwanie pojedynczego pliku. W tym celu w należy wrócić do widoku z kroku 5 i przewinąć stronę na sam jej dół. 

 

Gdzie szukać dalszych informacji?

...