Search

Help

Page 1 of 2. Showing 17 results (0.321 seconds)

 1. Konfiguracja klienta URC

  Poniższa procedura przedstawia sposób przygotowania do pracy graficznego klienta URC.   W sytuacji, gdy użytkownik posiada certyfikat i klucz prywatny w postaci paczki PKCS12 (plik z rozszerzeniem .p12), należy: Otworzyć plik URC/UNICORE_Rich_Client.exe, gdzie URC jest ścieżką dostępu do rozpakowanego katalogu
  PLGrid DokumentacjaApr 18, 2018
 2. Uruchomienie klienta URC

    Podczas kolejnych uruchomień klienta URC nie jest już konieczne tworzenie pliku keystore oraz pobieranie konfiguracji. Aby zalogować się do klienta należy w … -55-12.png Klient URC będzie od razu gotowy do pracy. logowanie3.png   Co dalej? Elementy klienta URC
  PLGrid DokumentacjaApr 18, 2018
 3. Pobranie klienta URC

    Klient URC pobrany może zostać ze strony projektu: https://www.unicore.eu/download/ https://www.unicore.eu/download/. DownloadURC1.png Pobieramy … powinien rozpakować pobraną paczkę z oprogramowaniem. DownloadURC4.jpg   DownloadURC5.jpg   Co dalej? Konfiguracja klienta URC
  PLGrid DokumentacjaApr 18, 2018
 4. Elementy Klienta URC

    Widok Po udanej konfiguracji klient URC powinien zawierać trzy okna: elementy1_1.jpg   Grid Browser Po kliknięciu dwukrotnie myszka na ikonce rejestru wyświetlone zostaną jego poszczególne elementy: systemy dostępne w ośrodkach, kaskada zadań, przestrzenie przechowywania plików: elementy2_1.jpg   Rozwijając
  PLGrid DokumentacjaFeb 15, 2016
 5. Klienci systemu UNICORE

  Użytkownik ma do wyboru dwie aplikacje klienckie systemu UNICORE: UNICORE Rich Client (URC) oraz UNICORE Commandline Client (UCC). URC jest aplikacją … ) https://docs.plgrid.pl/display/PLGDoc/UNICORE+Commandline+Client#UNICORECommandlineClient-UNICORECommandlieClientnaserwerachdost%C4%99powych unicore ucc urc ui
  PLGrid DokumentacjaMay 10, 2013
 6. Storage

  tworzyć można zespoły. Każdy zespół otrzymuje swoją przestrzeń dyskową. W kliencie URC przestrzenie te są widoczne w Storage GROUPS każdego ośrodka. Prawa do zapisu … członkom zespołu. storage1.jpg   Storage indywidualny – każdemu z użytkowników PL-Gridu przyznawana jest przestrzeń dyskowa. W kliencie URC widoczna jest
  PLGrid DokumentacjaFeb 15, 2016
 7. urc_granty_2.png

 8. urc_granty_2.png

 9. urc_granty_2.png

 10. urc_granty_2.png