Search

Help

Page 1 of 1. Showing 10 results (0.438 seconds)

 1. Uruchamianie zadań przez gLite

  został on wygenerowany w portalu, lub też uzyskany inną drogą ale umieszczony w portalu, to powinien być dostępny w wirtualnym systemie plików keyFS. W … zarówno w LDAP-ie (dostępnych przez keyFS) jak i lokalnie, wyboru między nimi można dokonać poleceniami creds local dla plików z katalogu .globus oraz creds keyfs
  PLGrid DokumentacjaOct 27, 2021
 2. Maszyny dostępowe QCG

  , Wrocław Cyfronet, Kraków Maszyna client.qcg.psnc.pl ui.plgrid.wcss.wroc.pl zeus.cyfronet.pl Port dostępowy 22 22 22 KeyFS* tak tak tak KeyFS domyślnie aktywny tak tak tak Komentarz Zgłaszanie problemów helpdesk.plgrid.pl http://helpdesk.plgrid.pl System keyFS
  PLGrid DokumentacjaApr 26, 2021
 3. Usługa Powszechnej Archiwizacji - PLATON

  certyfikatów lub kluczy zapewniana jest przez infrastrukturę PL-Grid (dokładnie przez wirtualny system plików keyfs). Schemat integracji usługi z PL-Grid Na … dostępowych PLATON (patrz tabela Punkty dostępowe PLATON) oraz klucza dostarczanego przez keyfs i dostępnego pod ścieżką /mnt/keyfs/users/<username>/.globus/userkey.pem
  PLGrid DokumentacjaAug 16, 2016
 4. Tutorial-QCG-v1.2.ppt

  : qcg.man.poznan.pl moss.man.poznan.pl ui.plgrid.wcss.wroc.pl ui.cyfronet.pl ui.grid.icm.edu.pl Certyfikaty pobierane automatycznie z usługi KeyFS * QCG-SimpleClient … uruchomieniu QCG-Icon należy wybrać odpowiednią domenę obliczeniową (domyślnie PLGrid) oraz zaimportować certyfikat użytkownika (z pliku lub z usługi KeyFS
  PLGrid Dokumentacja / … / SzkoleniaSep 03, 2014
 5. Rezerwacja zasobów

  jednorazowej rejestracji w Vine Toolkit zostanie wyświetlony ekran powitalny (jeśli certyfikat proxy użytkownika ma zostać pobrany automatycznie z KeyFS, proszę … przycisku "Aktywuj certyfikat z LDAP" w celu wygenerowania certyfikatu proxy z certyfikatu w LDAP (KeyFS) lub "Aktywuj certyfikat z Certificate Manager" jeżeli
  PLGrid DokumentacjaApr 15, 2021
 6. UAM_20140626.pdf

  ui.grid.icm.edu.pl Pierwsze uruchomienie: creds keyfs Najprostszy przykład hostname Podstawowe polecenia • Zlecenie zadania $ qcg-sub plik • Lista zadań $ qcg-list [parametry
  PLGrid Dokumentacja / … / SzkoleniaJun 26, 2014
 7. Konfiguracja klienta

  . Konfiguracja klienta dla środowiska bez systemu KeyFS.   W przypadku nie korzystania z systemu keyFS, po zalogowaniu przed pierwszym użyciem klienta konieczna jest
  PLGrid DokumentacjaMay 20, 2015
 8. UAM.pdf

  -Icon należy wybrać odpowiednią domenę obliczeniową (domyślnie PLGrid) oraz zaimportować certyfikat użytkownika (z pliku lub z usługi KeyFS). QCG-Icon
  PLGrid Dokumentacja / … / SzkoleniaMar 28, 2014
 9. Certificates

  and private key) by using the link "Zapisz certyfikat na dysku".  generujcert.jpg Registration of certificate in PLGrid portal causes it to save in: keyFS
  PLGrid DokumentacjaNov 29, 2016
 10. Certyfikaty

  portalu, wówczas certyfikat Simple CA po wygenerowaniu automatycznie ustawia się jako główny: może służyć do autologowania do Portalu, zapisuje się w keyFS i w … możliwość ustawienia dowolnego certyfikatu jako głównego, co umożliwia autologowanie tym certyfikatem do portalu oraz zapisanie go w keyFS i w OpenID
  PLGrid DokumentacjaApr 06, 2020