Search

Help

Page 1 of 3. Showing 22 results (0.074 seconds)

 1. Chemia: QCG-SimpleClient (Gaussian)

  Krótki opis usługi Poniższy przykład opisuje niezbędne kroki do uruchomienia obliczeń kwantowo-chemicznych za pomocą programu Gaussian. Obliczenia będą … poniższego samouczka jest prezentacja różnych metod pozwalających na uruchomienie zadania obliczeniowego w programie Gaussian za pośrednictwem klienta konsolowego
  PLGrid DokumentacjaMar 19, 2020
 2. gaussian_nfock.png

  PLGrid Dokumentacja / … / Schematy monitoringuAug 21, 2014
 3. gaussian_ext.png

  PLGrid Dokumentacja / … / Monitoring zadańJan 08, 2014
 4. gLite - informacje dla zaawansowanych

  ========================================================================== Możemy też wyświetlić wszystkie dostępne CE na VO (gaussian), wraz z informacją o powiązanych procesorach $ lcg-infosites --vo gaussian ce #CPU Free Total Jobs Running Waiting ComputingElement ---------------------------------------------------------- 22
  PLGrid DokumentacjaOct 27, 2021
 5. Quantum Chemistry Advisor

  http://www.plgrid.pl/oferta/wykonywanie_obliczen/oprogramowanie_naukowe/dostepnosc_pakietow. HPC Centre Gaussian Turbomole GAMESS NWChem ORCA Terachem ADF CFOUR CP2K CPMD Crystal09 Dalton DFT-D3 Molcas Molpro MOPAC Quantum … Resolution of Identity/Density Fitting algorithm available Self-consistent ab initio and DFT methods (in vacuum) Method Gaussian Turbomole Molpro GAMESS
  PLGrid DokumentacjaFeb 16, 2015
 6. UAM_20140626.pdf

  Gaussian #QCG output=${JOB_ID}.output #QCG error=${JOB_ID}.error #QCG stage-in-file=etanal.gjf -> etanal.gjf #QCG stage-out-file=results.tar -> ${JOB_ID}.tar … style zawierające tabele, wykresy, obrazy dla aplikacji gaussian oraz piernik • Możliwość wyświetlania dowolnego tekstu z każdej aplikacji • Prezentacja
  PLGrid Dokumentacja / … / SzkoleniaJun 26, 2014
 7. Tutorial-QCG-v1.2.ppt

  aplikacje: Matlab, Mathematica, Gamess, LAMMPS, Molpro, Ansys-Fluent, NAMD, Gaussian-09, Ansys-CFX, skrypty języka R, a także dowolne skrypty BASH. Istnieje … , obrazy dla wybranych aplikacji (aktualnie gaussian oraz piernik) Możliwość wyświetlania dowolnego tekstu z każdej aplikacji Dostępny on-line pod adresem
  PLGrid Dokumentacja / … / SzkoleniaSep 03, 2014
 8. InSilicoLab Manual

  to vo.plgrid.pl or gaussian Virtual Organisations. PL-Grid users may log in using their PL-Grid credentials by choosing to log in with OpenID or with personal … from the list. Currently, three QC programs are supported: Gaussian 09 GAMESS Turbomole Niedoida (QC package developed at the Faculty of Chemistry
  PLGrid DokumentacjaAug 25, 2017
 9. UAM.pdf

  , Molpro, Ansys-Fluent, NAMD, Gaussian-09, Ansys-CFX, skrypty języka R, a także dowolne skrypty BASH. • Istnieje możliwość dodania innych aplikacji w zależności … schemat dla monitorowania aplikacji Gaussian • Dostęp poprzez portal PL-Grid QCG-Monitoring Rezerwacja zasobów W uzasadnionych przypadkach możliwe jest
  PLGrid Dokumentacja / … / SzkoleniaMar 28, 2014
 10. QCG-SimpleClient2.pdf

  parameter-sweep=var->file:file_with_values Example Job Script (I) #QCG queue=plgrid-long #QCG note=etanal Gaussian #QCG output=${JOB_ID}.output #QCG error
  PLGrid Dokumentacja / … / SzkoleniaJun 26, 2014