Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podstawowe informacje

  • Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
  • Podany adres e-mail powinien być aktualny (będzie on służył do komunikacji z obsługą Infrastruktury PLGrid).
  • PLGlogin należy zapamiętać - będzie on stale potrzebny na wielu etapach korzystania z Infrastruktury.
  • Bezwzględnie nie należy udostępniać nikomu swojego hasła do konta.
  • Przed rejestracją konta należy zapoznać się z zasadami użytkowania Infrastruktury opisanymi w Regulaminie.
  • Już na etapie rejestracji można korzystać z platformy Helpdesk w celu zgłaszania problemów lub pytań.

Zarejestruj się

Korzystanie z Infrastruktury PLGrid wymaga rejestracji w Portalu PLGrid.

Formularz rejestracyjny - Portal PLGrid

 

Wysłanie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z rejestracją konta.

Uwaga

Login powinien zawierać maksymalnie 15 znaków (wliczając przedrostek plg-).

W loginie dopuszczalne są jedynie małe litery i cyfry.

Po przedrostku plg musi występować litera.

Uwaga

Ze znaków specjalnych w haśle dopuszczalne są jedynie:

.

_

@

 

Zaloguj się i aktywuj konto

Po zalogowaniu się na nowo utworzone konto, w widoku Mój profil widoczne są dane użytkownika (podane wcześniej w formularzu) oraz informacje o statusie konta.

Utworzone konto należy aktywować poprzez kliknięcie w link wysłany w wiadomości powitalnej pod podany przy rejestracji adres e-mail.

Link aktywacyjny jest dostępny jedynie przez 48 h. Jeżeli do tego czasu nie nastąpi aktywacja konta, istnieje możliwość ponownego wysłania linku aktywacyjnego na adres użytkownika za pomocą opcji: Wyślij jeszcze raz.


Widok zakładki "Mój profil" przed aktywacją konta


Konto nie aktywowane w ciągu 4 tygodni od rejestracji jest usuwane.

Widok zakładki "Mój profil" po aktywacji konta


Po aktywacji konta w widoku profilu użytkownika widnieje adnotacja: "Twoje konto jest aktywne".

Po aktywacji konta użytkownik uzyskuje jedynie dostęp do wybranych usług - tych, które nie wymagają posiadania aktywnej afiliacji naukowej ani grantu obliczeniowego. 

Aby korzystać z Infrastruktury PLGrid, w szczególności aby prowadzić obliczenia przy pomocy superkomputerów, należy zawnioskować o afiliację naukową.

 

Przejdź do kolejnego kroku - Afiliacje 

 

  • No labels