Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Krótki opis usługi

AuxEx (łac. Auxiliar Experimentorum - pomocnik eksperymentalny) to platforma informatyczna wspierająca eksperyment. Aplikacja jest przeznaczona dla grup badaczy, którzy w codziennej pracy spotykają się z problemem zarządzania i współdzielenia dużej ilości różnorodnych danych. Jest to oprogramowanie dedykowane, dostosowywane do potrzeb danej grupy. Nie wymaga od użytkownika poświęcania czasu na naukę korzystania z niego lub konfigurację. Pozwala na maksymalnie efektywną współpracę w specyficznym projekcie badawczym. Raz wprowadzone dane są dostępne dla wszystkich uprawnionych członków grupy badawczej wraz z potrzebnymi do ich przetwarzania programami. Rozwiązuje to problem bezpieczeństwa danych oraz pozwala na dostęp do nich i przetwarzanie niezależnie od miejsca i systemu komputerowego użytkownika.

AuxEx może być w pełni dostosowany do potrzeb konkretnego projektu, w przeciwieństwie do uniwersalnych komercyjnych rozwiązań wymagających od użytkowników nauki i akceptacji ograniczeń licencyjnych. Z aplikacji można korzystać zarówno w infrastrukturze PL-Grid i używać jej mocy obliczeniowej, jak również wdrożyć lokalnie na serwerach użytkownika. Warunkiem powstania rozwiązania dla konkretnego projektu naukowego jest nawiązanie współpracy z twórcami aplikacji, czyli zespołem Projektowania i Wdrażania Oprogramowania Dedykowanego (PIWOD).

Aktywowanie usługi

Aby skorzystać z usługi należy posiadać konto w portalu PL-Grid (Dokładny opis rejestracji w portalu można znaleźć w Podręczniku użytkownika PL-Grid.).

Po założeniu konta w portalu PL-Grid konieczna jest aktywacja usługi "AuxEx".

W tym celu należy zaaplikować o usługę. Podręcznik wyjaśnia, w jaki sposób tego dokonać. W katalogu aplikacji i usług należy wyszukać i zaaplikować o dostęp do usługi AuxEx

Szczegółowy informacje dotyczące sposobu wykorzystania Katalogu aplikacji i usług można odnaleźć w dokumentacji (Usługi i aplikacje w PLGrid).

Usługa zostanie włączona automatycznie i na adres email podany przy rejestracji w portalu zostanie przesłana informacja od administratorów usługi z instrukcją dotyczącą logowania do konkretnej instancji AuxEx.

Pierwsze kroki

Po aplikowaniu o usługę użytkownik automatycznie otrzymuje dostęp do instancji AuxEx do pracy indywidualnej. Instancja ta udostępnia podstawowe funkcjonalności platformy, o charakterze ogólnym. Więcej informacji na temat sposobu korzystania z tej instancji znajduje się w podręczniku użytkownika usługi AuxEx do pracy indywidualnej.

Poza dostępem do usługi podstawowej użytkownik może także uzyskać dostęp do jednej z instancji dedykowanych, które zostały wdrożone dla konkretnych grup badawczych (po uzyskaniu zgody kierownika tej grupy). Użytkownik może także wnioskować o przygotowanie nowej instancji usługi i dostosowanie jej do potrzeb jego grupy badawczej. Administratorzy usługi skontaktują się drogą mailową z użytkownikiem aplikującym o usługę w celu ustalenia jakie są jego wymagania w tej kwestii.

W przypadku wnioskowania o dostęp do istniejącej instancji do pracy grupowej administratorzy usługi, po uzyskaniu zgody kierownika grupy dla której stworzono instancję, nadadzą użytkownikowi odpowiednie uprawnienia na serwerze usługi i prześlą mu wszystkie dane potrzebne do logowania.

W przypadku zapotrzebowania na nową, spersonalizowaną instancję AuxEx należy skontaktować się z administratorami usługi (pisząc na adres helpdesk@plgrid.pl) w celu ustalenia szczegółowych wymagań grupy badawczej użytkownika.

Gdzie szukać dalszych informacji?

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt przez system HelpDesk (kolejka: "AuxEx") lub e-mailem: helpdesk@plgrid.pl

 

  • No labels