Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Krótki opis usługi

Usługa pozwala na uruchomienie sekwencji programów służących do analizy statystycznej wyników uliniowienia wielu sekwencji. Programy uruchomiane w kaskadzie zadań to: Clustal Omega i R. Przygotowanie obliczeń (podanie odpowiednich parametrów) odbywa się w graficznym kliencie środowiska UNICORE (UNICORE Rich Client).

Aktywowanie usługi

Aby skorzystać z usługi należy mieć konto w projekcie PL-Grid (Zakładanie konta w portalu PL-Grid) wraz z aktywnym grantem (Granty obliczeniowe). Oprogramowanie uruchamiane jest za pośrednictwem systemu UNICORE, niezbędne jest zatem również zaaplikowanie o usługę UNICORE (Uruchamianie zadań przez UNICORE).

Pierwsze kroki

W celu rozpoczęcia korzystania z usługi należy upewnić się, że wykonane zostały następujące czynności:

  1. Założenie konta w Portalu PL-Grid (Zakładanie konta w portalu PL-Grid)
  2. Aktywacja usługi: Globalny dostęp UNICORE
  3. Aktywacja usługi: Analiza Danych Genetycznych II

Przykłady wykorzystania usługi

Przykład pracy z kaskadą zadań przygotowaną dla usługi zobaczyć można w prezentacji: Analiza Danych Genetycznych II.

Rozpoczęcie pracy ułatwić może również zapoznanie się z systemem UNICORE: http://alfred.mat.umk.pl/unicore.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Pytania prosimy zadawać poprzez system pomocy: https://helpdesk.plgrid.pl/ (kolejka "Bioinformatyka") lub e-mailem: bioinformatyka@helpdesk.plgrid.pl

  • No labels