Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Krótki opis usługi

Usługa pozwala na uruchomienie sekwencji programów służących do analizy statystycznej wyników uliniowienia wielu sekwencji. Programy uruchomiane w kaskadzie zadań to: Clustal Omega i R. Przygotowanie obliczeń (podanie odpowiednich parametrów) odbywa się w graficznym kliencie środowiska UNICORE (UNICORE Rich Client).

Aktywowanie usługi

Aby skorzystać z usługi należy mieć konto w projekcie PL-Grid (Zakładanie konta w portalu PL-Grid) wraz z aktywnym grantem (Granty obliczeniowe). Oprogramowanie uruchamiane jest za pośrednictwem systemu UNICORE, niezbędne jest zatem również zaaplikowanie o usługę UNICORE (Uruchamianie zadań przez UNICORE).

Pierwsze kroki

W celu rozpoczęcia korzystania z usługi należy upewnić się, że wykonane zostały następujące czynności:

  1. Założenie konta w Portalu PL-Grid (Zakładanie konta w portalu PL-Grid)
  2. Aktywacja usługi: Globalny dostęp UNICORE
  3. Aktywacja usługi: Analiza Danych Genetycznych II

Przykłady wykorzystania usługi

Przykład pracy z kaskadą zadań przygotowaną dla usługi zobaczyć można w prezentacji: Analiza Danych Genetycznych II.

Rozpoczęcie pracy ułatwić może również zapoznanie się z systemem UNICORE: http://alfred.mat.umk.pl/unicore.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Pytania prosimy zadawać poprzez system pomocy: https://helpdesk.plgrid.pl/ (kolejka "Bioinformatyka") lub e-mailem: bioinformatyka@helpdesk.plgrid.pl

  • No labels